Tarieven

Fysiotherapie behandelingen zijn meestal geen vast onderdeel in het basispakket van uw zorgverzekering.

De kosten fysiotherapie komen voor rekening van uw aanvullende verzekering en worden niet verrekend met het eigen risico.

Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten, de rekening fysiotherapie wordt direct door ons bij uw zorgverzekeraar ingediend conform uw polisvoorwaarden en door uw verzekering met ons verrekend.

Indien u niet aanvullend voor fysiotherapie bent verzekerd komen de kosten voor uw eigen rekening.

De tarieven vergoeding voor fysiotherapie bedragen:

Onderzoek en behandeling eerste consult        45 euro

Reguliere behandeling fysiotherapie                    33 euro

Toeslag aan huis behandeling                                    15 euro

Manuele fysiotherapie                                                  45 euro

Dry needling behandeling                                           33 euro

 

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voeren we eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat we eerst vaststellen of u bij ons aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen we u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door ons, dan kunnen we in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.